สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ห้อง 2 ชั้น 22

เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศพท์ 02-136-1271 โทรสาร 02-136-1272