การแข่งขันกีฬาคาราเต้ โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันกีฬาคาราเต้ โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบหมายให้นายเฉลิมศักดิ์
ดีมูล รองผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตั้งขบวนเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และเคลื่อนขบวนเชิญถ้วยพระราชทานฯ มาประดิษฐานหน้าแท่นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมสตรีอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร

เวลา 14.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ โดย นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา สพฐ. ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และแขกผู้มีเกียรติทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมในพิธีเปิดฯ และ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลกับนักกีฬาฯ ประเภทท่ารำบุคคลชายและหญิง ณ หอประชุมสตรีอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ผลการแข่งขันกีฬาคาราเต้ โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

รางวัลทีมยอดเยี่ยมคะแนนรวม ได้แก่
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
แชมป์สมัยที่ 2 ที่สามารถคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

รางวัลทีมยอดเยี่ยมคะแนนรวม ได้แก่
ทีมชนะเลิศ-โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ทีมรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง-โรงเรียนวัดสมานประชาชน
ทีมรองชนะเลิศ อันดับสอง-โรงเรียนเมืองเลย
ทีมรางวัลชมเชย-โรงเรียนหนองบัว
ทีมรางวัลชมเชย-โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

พิธีเปิด : https://photos.app.goo.gl/1TTxeiELJTNb6MyA7
พิธีปิด : https://photos.app.goo.gl/5LDKDmZ3bRVzi8ca8
ขอบคุณCredit : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี