คาราเต้สัญจร ครั้งที่ 1 สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สมาคมกีฬาคาราเต้ ได้จัดทำโครงการ“คาราเต้สัญจร ครั้งที่ 1 สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจ” ณ โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ นำทัพโดยผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย พร้อมกับนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย เดินทางไปฝึกสอนทักษะกีฬาคาราเต้เบื้องต้น และสอนให้รู้จักกีฬาคาราเต้

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนหนองบัว ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย เพื่อให้ได้มีความรู้และทักษะกีฬาคาราเต้ ได้มีการพัฒนาต่อยอดให้เป็นนักกีฬาคาราเต้ในรุ่นต่อไป
แล้วพบกันเลือดใหม่หัวใจสิงห์ทั้งหลาย