คาราเต้ไทย คว้าไป 2 ทอง 1 เงิน 5 ทองแดง ในศึกซีเกมส์ 2023

กีฬาคาราเต้ไทยสามารถคว้าเหรียญได้ทั้งหมด 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง

  • เหรียญทอง ธีรวัฒน์ คลังทอง ต่อสู้รุ่น ต่อสู้เดี่ยวชาย รุ่น +84 กก. (INDIVIDUAL MALE KUMITE +84)
  • เหรียญทอง เกวลิน ทรงกลิ่น ต่อสู้รุ่น ต่อสู้เดี่ยวหญิง รุ่น +68 กก. (INDIVIDUAL FEMALE KUMITE +68)
  • เหรียญเงิน เศรษฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร ต่อสู้เดี่ยวชาย รุ่น -55 กก. (INDIVIDUAL MALE KUMITE -55)
  • เหรียญทองแดง ชัญญานุช ชีพเป็นสุข ต่อสู้เดี่ยวหญิง รุ่น -50 กก. (INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -50)
  • เหรียญทองแดง มนสิชา สกุลรัตนธารา ท่ารำเดี่ยวหญิง (INDIVIDUAL FEMALE KATA)
  • เหรียญทองแดง อิงควัต วิชัยลักขณา ภานุเดช ขนานเภา และพัชระ ยันตะพานิช ท่ารำทีมชาย (TEAM MALE KATA)
  • เหรียญทองแดง ธีรภัทร ขนาบแก้ว ต่อสู้เดี่ยวชาย รุ่น -84 กก. (INDIVIDUAL MALE KUMITE -84)
  • เหรียญทองแดง สิริกมลเนตร โชคประเสริฐกุล ต่อสู้เดี่ยวหญิง รุ่น -55 กก. (INDIVIDUAL FEMALE KUMITE -55)

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนด้วยค่ะ