งานแถลงข่าว จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดโรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ

วันที่ 29 กันยายน 2565 ในเวลา 13.00น. ได้จัดงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดโรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่8-9 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์ธำรง โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

โดยมีท่านถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ และ พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดการแข่งขัน ในงานยังมีแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และสื่อมวลชนมากมายที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ในงานแถลงข่าว นายพลวศิน สารธรรม ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย ได้กล่าวที่มาและความสำคัญของการแข่งขันและเกียรติของถ้วยพระราชทาน ฯ
และในงานยังมีการชมวิดีทัศน์และการแสดงท่ารำคาราเต้ จากนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ

กีฬาคาราเต้เป็นกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัวที่มีคุณค่าต่อเยาวชนและประชาชนซึ่งให้คุณค่าทั้งในการออกกำลังกาย และมีประโยชน์ในด้านการป้องกันตนเองในยามคับขันจากภัยอันตรายต่าง ๆ
ด้วยกีฬาคาราเต้เหมาะกับคนไทย เพราะเป็นกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธ ด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเจตจำนงให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะกีฬาคาราเต้ในโรงเรียนและเวทีในการแสดงออกถึงทักษะกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ขึ้น

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมประเภทต่อสู้และท่ารำ สำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันดังกล่าว ถือเป็นรางวัลและเกียรติยศสูงสุดแก่โรงเรียนและนักเรียนที่สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาคาราเต้โดได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาในการพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการแข่งขันในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยต่อไป

ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามเข้าใจและร่วมมือด้านการศึกษา เรียนรู้ และฝึกทักษะกีฬาคาราเต้โด เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ในการแข่งขันครั้งนี้ มีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 75 รายการ แบ่งออกเป็นประเภทต่อสู้ 55 รายการ ประเภทท่ารำ 20 รายการ ในขณะนี้มียอดผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 462 คน จาก 46 โรงเรียนทั่วประเภท ซึ่งปิดรับสมัครในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

การแข่งขันกีฬาคาราเต้โดโรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2,000 ที่นั่ง ชั้น 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
สมัครแข่งขันได้ที่ >>>>>>>>>> https://tkf.or.th/