นักกีฬาทีมชาติไทยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564

ในวันที่ 17 ตุลาคม ณ อินดอล์สเตเดียม หัวหมาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬาและนักกีฬา ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จากผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งโลก และการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2562 – 2563 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีรายชื่อผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา และนักกีฬาที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 173 คน

โดยนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย จำนวน 2 คน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่
1. นายธีรวัฒน์ คลังทอง
2. นายศุภ งามพึ่งพิศ

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้วยนะคะ