นายกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม CSR และร่วมทำบุญทอดกฐิน

พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบเงินสนับสนุน จำนวน 120,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกลึก เพื่อให้เยาวชนพัฒนาต่อในอนาคต และนายกสมาคมฯ เป็นประธานดำเนินงานทอดกฐิน ที่วัดบ้านหินหล่อง และวัดหนองพังโพด ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา