นายก ส.คาราเต้ ได้รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่น 2565

พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ท่านได้รับรางวัลผู้มีอุปการต่อสถานศึกษาดีเด่น โล่รางวัลจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่รางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติให้ท่าน

ท่านมีคุณงามความดี มีความสามารถอย่างโดดเด่น สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร และสถานศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะอีกด้วย

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง ด้วยนะคะ