นโยบายของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

นโยบายของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติของนักกีฬาทีมชาติ การฝึกซ้อม และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นโยบายของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานความประพฤติบุคลากรกีฬาของสมาคม อาทิ กรรมการสมาคม ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสมาคม

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565