ประกาศ ! ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมย่อย ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตการศึกษาย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Clound Meetings