ประกาศ ! รายชื่อคณะผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ (ชุดก่อตั้ง) สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2566