ประกาศ! อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปีที่ 2

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้ เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566
ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

อบรมฟรี !!! ไม่จำกัดอายุในการเข้าร่วม

วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 – อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566 – อบรมออนไซต์ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย Thailand Karate