ประชุมเตรียมพร้อมรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และนายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาแผนงานและงบประมาณการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาไทย โดยมี นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ นายอัครพร พึ่งพา หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ คณะผู้บริหารและบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

โดยมีผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมว ได้แก่ สมาคมกีฬามวยสากลฯ / สมาคมกีฬาคาราเต้ฯ / สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ / สมาคมกีฬายิมนาสติกฯ / สมาคมกีฬายูโดฯ / สมาคมกีฬาเรือพายฯ / สมาคมวอลเลย์บอลฯ / สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ / สมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ / สมาคมกีฬาวูซูฯ / สมาคมกีฬายูยิตสูฯ