พลเอกมังกร ดร.ก้องศักด และนายปรีชา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนกฬ.ชุดเอเชี่ยนเกมส์

– พลเอกมังกร โกสินทรเสนีย์ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

– ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

– นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

ให้เกียรติเข้าเยี่ยมนักกีฬาชุดเอเชี่ยนเกมส์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นในนครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566