ส.กีฬาคาราเต้ฯ เดินทางมอบโล่เกียรติคุณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565
พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เดินทางเพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
ให้แก่

1.ดร.มนตรี คงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เพื่อแสดงว่าท่านได้ทุ่มเท สละแรงกายแรงใจในฐานะ
ผู้ให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

2.นายอมรพันธ์ อุตสาหกิจ
ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เพื่อแสดงว่าท่านได้ทุ่มเท แรงกายแรงใจและฐานะ
ผู้ฝึกสอนจนประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

3.นายณัฏฐกฤต อินกลอย
นักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย
เพื่อแสดงว่าท่านได้ทุ่มเท สละแรงกายแรงใจในฐานะนักกีฬาเยาวชนจนประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้
รุ่นอายุ 14 – 15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม
รายการ WKF Cadet, Junior and U21 World Championships

ฝากติดตามผลงานของทุก ๆ คน ด้วยนะคะ
ขอขอบคุณรูปภาพสวย ๆ จากอาจารย์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม