อบรมผู้ฝึกสอน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565”

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้มีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดขั้นพื้นฐาน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยการอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 103 (ประชาราษฎร์ธำรง) โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นการอบรมในวันแรก โดยมี อ.ปิยะนันต์ ราชบันดิษฐ์ ผู้ตัดสินสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแข่งขันและกติกาในประเภทท่ารำและประเภทต่อสู้ อ.ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กกท. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการกับนักกีฬาคาราเต้โด อ.ดร.พลวศิน สารธรรม ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนและฝึกซ้อมกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ (เบื้องต้น) และ พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนในครั้งนี้อีกด้วย

ต่อมาในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 การอบรมผู้ฝึกสอน วันที่ 2 อ.พนา เลิศเชิดชูพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้อบรมการสอนและฝึกซ้อมกีฬาคาราเต้ประเภทท่ารำ (โกจูริว) (เบื้องต้น) อ.ดร.พลวศิน สารธรรม ผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทย อบรมเรื่องการสอนและฝึกซ้อมกีฬาคาราเต้ประเภทท่ารำ (โชโตกัน) และต่อสู้ (เบื้องต้น) และอ.มนต์วดี ยันต์ตระกูล นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการบาดเจ็บและการกายภาพบำบัดของนักกีฬาคาราเต้โด

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 การอบรมผู้ฝึกสอน วันที่ 3 อ.ดร.มาโนช บุตรเมือง ได้ให้ความรู้ในเรื่องสมรรถภาพทางกายพื้นฐานสำหรับกีฬาคาราเต้โด และ อ.ดร.ชูศักดิ์ พัฒนะมนตรี นักจิตวิทยา ได้ให้ความรู้เรื่องจิตวิทยาการกีฬา

และวันที่ 8 ตุลาคม 2565 วันสุดท้ายของการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดขั้นพื้นฐาน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้มีการศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี