คาราเต้สัญจร ครั้งที่ 1 สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สมาคมกีฬาคาราเต้ ได้จัดทำโครงการ …

คาราเต้สัญจร ครั้งที่ 1 สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจ Read More »