การแต่งตั้งผู้แทนสมาคม วิทยากร และผู้ตัดสิน ไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49“จันท์เกมส์” รอบคัดเลือกระดับภาคทั้ง 5 ภาค

การแต่งตั้งผู้แทนสมาคม วิทยากร และผู้ตัดสิน ไปปฏิบัติหน …

การแต่งตั้งผู้แทนสมาคม วิทยากร และผู้ตัดสิน ไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49“จันท์เกมส์” รอบคัดเลือกระดับภาคทั้ง 5 ภาค Read More »