สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ตัดสิน License A

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ตัดสิน ระดับ License A เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ตัดสินในการส่งทำหน้าที่การแข่งขันภายในประเทศและยังเป็นการให้ความรู้เพื่อไปสอบในระดับนานาชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
จัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตัดสิน กีฬาคาราเต้ ระดับชาติ License A ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาว์น กรุงเทพมหานคร

โดยมี พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลากรด้านผู้ตัดสินของสมาคมในการส่งทำหน้าที่ในแมตช์แข่งขันภายในประเทศ และหากได้ License A ก็จะสามารถไปสอบเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ตัดสินของระดับเอเชียได้

พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง เปิดเผยว่า ตอนนี้นักกีฬาคาราเต้ของไทยมีเยอะขึ้นจากหลายโครงการของสมาคมที่ลงไปสร้างเด็กในต่างจังหวัด ทำให้สมาคมต้องรีบหันมาพัฒนาด้านผู้ตัดสินที่ยังมีน้อย และไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ในการแข่งขันต่างๆ ซึ่งการพัฒนานักกีฬา กับ ผู้ตัดสิน ต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกัน จนทำให้วันนี้ทางสมาคมได้เปิดอบรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ระดับ License A ซึ่งจะได้ใบรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถทำหน้าที่ได้ภายในประเทศ และยังมีระดับที่เทียบเท่ากับ Judge A ในระดับนานาชาติ แต่ทั้งนี้การจะไปตัดสินในระดับนานาชาติได้ก็ต้องไปสอบก่อน จึงทำให้อีกมุมของการอบรมก็คือการให้ความรู้เพื่อที่ผู้ตัดสินไทยจะได้เอาไปสอบในระดับนานาชาติ

พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง ยังกล่าวอีกว่า การอบรมในลักษณะนี้มีเพียงปีละ 1 ครั้ง ส่วนตัวมองว่าน้อยเกินไป หากมองถึงการที่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาและสร้างนักกีฬาคาราเต้ เพราะต่อไปนักกีฬาคาราเต้มากขึ้น การแข่งขันมากขึ้น และ ผู้ตัดสินจำเป็นต้องมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ทางสมาคมก็มีแนวทางที่จะจัดอบรมผู้ฝึกสอนเช่นกัน เพื่อให้ผู้ฝึกสอนได้เข้าใจกติกาที่ทางสหพันธ์คาราเต้โลกอัพเดทใหม่ทุกปี และจะได้นำไปถ่ายทอดต่อให้กับนักกีฬา เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน