การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกีฬากีฬาคาราเต้โด สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาคาราเต้โดได้อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาเพื่อความเลิศและการแข่งขันในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต

การแข่งขันนี้ ได้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถและศักยภาพทางด้านทักษะกีฬาคาราเต้โดหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ Webside >>>>>>>> https://tkf.or.th/

สามารถอ่านระเบียบการแข่งขัน