กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” คาราเต้-โด

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-14 มกราคม 2566 ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อนจะเริ่มทำการแข่งขันฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้แทนจาก 10 เขตการแข่งขัน โดยวาระการประชุมอยู่ที่การเตรียมความพร้อมของจ.เชียงใหม่ ซึ่งจากรายงานการลงพื้นที่ตรวจสนามที่ใช้จัดการแข่งขันระหว่างผู้แทนกรมพลศึกษากับผู้ประสานงานของจังหวัด พบว่าสนามมีความพร้อมอยู่ในระดับ 90 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงการปรับปรุงพื้นที่ของแต่ละสนามอีกเล็กน้อย รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เทคนิคเท่านั้นก็สามารถทำการแข่งขันได้

สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 มีการแข่งขัน 33 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, กระบี่กระบอง, กอล์ฟ, คาราเต้, จักรยาน, เซปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วงสากล, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, เนตบอล, บาสเกตบอลและบาสเกตบอล 3×3, แบดมินตัน, ปันจักสีลัต, เปตอง, ฟุตซอล, ฟุตบอล, มวยไทยสมัครเล่น, มวยปล้ำ, มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิมนาสติกลีลา, ยูโด, รักบี้ฟุตบอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอลชายหาด, ว่ายน้ำ, วูซู, วู้ดบอล, สนุกเกอร์, หมากล้อม, ฮอกกี้, แฮนด์บอล และแฮนด์บอลชายหาด รวมถึงกีฬาสาธิตอีก 3 ชนิด ประกอบด้วย เทคบอล, เรือพาย และปัญจกีฬา 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” ประเภทชนิดกีฬา คาราเต้-โด เริ่มการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2566 ณ ดรงฝึกอเนกประสงค์เอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
โดยการแข่งขันวันแรกวันที่ 11 ทำการแข่งขันในประเภท ท่ารำ KATA ประเภทบุคคลหญิง บุคคลชาย ทีมหญิง และทีมชาย

ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ได้แก่

 • ประเภทบุคคลหญิง
  รางวัลชนะเลิศ

  รมิตา เตรณานนท์ – กรุงเทพมหานคร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  กิรณา วงศ์ชูปาน – ภูเก็ต
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  อริศรา บัวพันธ์ – นครสวรรค์
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  พัชรินทร์ เปล่งไปล – กาญจนบุรี
 • ประเภทบุคคลชาย
  รางวัลชนะเลิศ

  นวพล ชลเจริญ – ระยอง
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  วุฒกาญจน์ อินทร์นุช – กาญจนบุรี
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  สรัญย์ แสงทอง – นครสวรรค์
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  ยูมะ โคโนะ – กรุงเทพมหานคร
 • ประเภททีมหญิง
  รางวัลชนะเลิศ

  เขตที่ 10
  ธวัลรัตน์ กวีก้องเกียรติ
  นันทณัฎฐ์ ชุ่มวงศ์
  รมิตา เตรณานนท์
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  เขตที่ 8
  วิระดา หนูเกลี้ยง
  วรรณรดา เพชรยอดดี
  จิราภรณ์ สุรวาท
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  เขตที่ 2
  นันท์ชพร มีเม่น
  แพรไพลิน ไตรเลิศ
  ชลลดา นิสังกาศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  เขตที่ 7
  พัชรินทร์ เปล่งไปล่
  กัญจน์ณัฏฐ์ ตั้งมั่น
  ฐิชาภรณ์ แก่นคำ
 • ประเภททีมชาย
  รางวัลชนะเลิศ

  เขตที่ 2
  เมธาสิทธิ์ ศรีเชื้อ
  โพธิสุทธิ์ โชคประเสริฐกุล
  นนทพัทธ์ ไชยเผือก
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  เขตที่ 7
  รัฐศาสตร์ รุ่งเรื่อง
  วุฒกาญจน์ อินทร์นุช
  อภิสิทธิ์ จันทฤทธิ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  เขตที่ 4
  ธนภัทร ทองอุทัยศิร
  ทยากร ภัทรทิวานนท์
  กวินเทพ โชคเหมาะ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  เขตที่ 8
  พัทธตนนท์ สันติพิทักษ์
  สรวิชญ์ ไชโย
  กฤษฎ์ สันติพิทักษ์

วันที่ 12 ทำการแข่งขันในประเภทต่อสู้ KUMITE รุ่นน้ำหนัก -38 กก. หญิง -40 กก. ชาย -43 กก. หญิง -45 กก. ชาย -48 กก. หญิง -50 กก. ชาย -53 กก. หญิง -55 กก. ชาย
วันที่ 13 ทำการแข่งขันในประเภทต่อสู้ KUMITE รุ่นน้ำหนัก -60 กก. หญิง -60 กก. ชาย +60 กก. หญิง -65 กก. ชาย -70 กก. ชาย -75 กก. ชาย +75 กก. ชาย
วันที่ 14 ทำการแข่งขันในประเภทต่อสู้ทีม KUMITE ชายและหญิง