ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

การเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2566