เตรียมตัว!!! All Thailand Karate Championship 2022

การแข่งขัน All Thailand Karate Championship 2022 คาราเต้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 ณ อาคารนันทนาการ, มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

การแข่งขันคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น ระดับเยาวชนและ ระดับประชาชน
ในการแข่งขันมีทั้งประเภทต่อสู้ (KUMITE) และ ประเภทท่ารำ (KATA)

สามารถอ่านระเบียบการแข่งขันได้ที่ >>>>>>>

เปิดรับสมัคร 8 กันยายน 2565
ปิดรับสมัคร 19 กันยายน 2565
สมัครแข่งขันและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ >>>>> https://tkf.or.th/